Ostatnie Wpisy

Konsorcjum

Autor: konsultant | Kategorie: Księgowość
Tagi: konsorcjum, przedsiębiorstwa
08. stycznia 2016 09:46:00

Konsorcjum jest organizacją, która jest zrzeszeniem kilku podmiotów gospodarczych na ściśle określony czas trwania i w konkretnie obranym celu. Zrzeszenia te najczęściej są tworzone w przypadku bardzo dużych, a zarazem ryzykownych inwestycji.

Po co zawiązuje się konsorcja?

Powodem, dla którego zawiązuje się konsorcjum jest przeważnie chęć podjęcia wspólnych działań, aby móc zrealizować konkretne przedsięwzięcie gospodarcze, które zdecydowanie przekracza możliwości jednego podmiotu. Do przedsięwzięć takich należą głównie budowy autostrad, lotnisk, itp.

Konsorcjum samo w sobie nie jest podmiotem gospodarczym, a więc nie ma obowiązku rejestrowania go, ale także nie musi ono posiadać odrębnej siedziby i nazwy. Podmioty wchodzące w skład danego konsorcjum są niezależne od siebie i swoich dotychczasowych działań. Jednak należy pamiętać, że w działaniach związanych z utworzonym konsorcjum wspólnie realizują politykę finansową, która uprzednio została objęta odpowiednim porozumieniem.

Reprezentacja konsorcjum

Jeżeli chodzi o reprezentowanie danego konsorcjum, to podmioty zawierające umowę konsorcyjną mają możliwość określenia jednego z pomiotów lub konkretnych osób do reprezentowania spraw konsorcjum na zewnątrz. Ważne jednak jest to, iż kwestia reprezentowania konsorcjum powinna mieć umocowanie prawne. Najczęściej sporządza się dodatkową umowę pomiędzy konsorcjum, a podmiotem/osobą mającą je reprezentować.

konsorcjum

Fuzja Przedsiębiorstw

Autor: konsultant | Kategorie: Księgowość
Tagi: fuzja, prowadzenie firmy
15. grudnia 2015 10:37:00

Fuzja to termin używany w wielu dziedzinach życia. W tym wpisie jednak zajmę się fuzją przedsiębiorstw - terminem używanym w ekonomii.

Proces ten polega na łączeniu się dwóch lub więcej przedsiębiorstw i ich przejmowaniu się tak, by powstał jeden nowy podmiot.

Wyróżniamy 3 rodzaje fuzji:
- fuzję poziomą (horyzontalną),
- fuzję pionową (wertykalną),
- fuzję konglomeratową.

FUZJA HORYZONTALNA następuje wtedy, gdy łączą się przedsiębiorstwa produkujące podobne produkty z tej samej branży. Sprzeciwiają się temu organy antymonopolowe. Dlaczego? Ponieważ taka fuzja ma na celu zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku, czy jego skali. Inne cele takiego łączenia się przedsiębiorstw to: chęć redukcji kosztów, podniesienie efektywności czy wzrost bezpieczeństwa.

FUZJA WERTYKALNA to taka, która następuje przy łączeniu się przedsiębiorstw zajmujących się odmiennymi etapami produkcji tego samego produktu. Motywem łączenia się przedsiębiorstw w sposób wertykalny jest zazwyczaj chęć zwiększenia kontroli nad etapami składowymi prowadzonej działalności gospodarczej. Wyróżniamy dwa rodzaje fuzji wertykalnej. Jeden polegający na łączeniu się ze swoim dostawcą, drugi z odbiorcą.

FUZJA KONGLOMERATOWA zachodzi, gdy przedsiębiorstwa działają w zupełnie innych branżach. Cele to wielobranżowość i dywersyfikacja asortymentu produkcji.

Kontrola podatkowa w firmie

Autor: konsultant | Kategorie: Księgowość
Tagi: firma, kontrola podatkowa, organ podatkowy
04. listopada 2015 10:50:00

Każdy przedsiębiorca drży na samą myśl, iż w jego firmie może pojawić się kontrola podatkowa. Mimo tego, że budzi to wielki strach wśród właścicieli firm, to nie zawsze zdają sobie oni sprawę z kilku faktów, które zostaną przybliżone w dzisiejszym poście. 

Jak się okazuje w każdym przypadku organy podatkowe maja obowiązek zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze rozpoczęcia kontroli. Warto pamiętać o tym, iż taka kontrola nie może być wszczęta wcześniej niż po upływie 7 dnia, a nie później niż 30 dni od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia.

W przypadku wcześniejszej kontroli organ sprawdzający musi otrzymać zgodę przedsiębiorcy na jej przeprowadzenie. Natomiast przedsiębiorca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wcześniejszą kontrolę i nie będą z tego powodu przeciw niemu wyciągnięte różnego rodzaju konsekwencje.

Przedsiębiorco, pamiętaj o dokładnym przeczytaniu dokumentu, który podpisujesz!

Otóż w formularzu ZAW-K zaraz pod częścią D, w której znajduje się miejsce na podpis, w dodatkowej części E znajduje się także miejsce na podpis, którego złożenie oznacza zgodę na przeprowadzenie kontroli natychmiastowej.

Ignorowanie korespondencji nie spowoduje, że organ sprawdzający zrezygnuje z chęci skontrolowania danego przedsiębiorstwa. Okazuje się, że w przypadku nieodebrania pisma, po 7 dniach od drugiego awiza, pismo zostaje uznane za doręczone, a przedsiębiorca lada dzień może spodziewać się kontroli.

kontrola podatkowaProwadzenie własnej firmy

Autor: konsultant | Kategorie: Księgowość
Tagi: prowadzenie firmy, własna firma
01. września 2015 08:53:00

Jesteś przedsiębiorcą? Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? W tym poście nie będzie to istotne, gdyż poruszę kwestię, które dotyczyć będą obydwu z tych grup. Są kwestię, o których musi pamiętać zarówno osoba planująca założenie działalności, jak i ta, która podjęła się tego już jakiś czas temu. Zatem do sedna...

 

W prowadzeniu firmy jednym z najważniejszych zadań jest dążenie do realizacji wcześniej wyznaczonego celu. Każda firma jest zakładana z jakiegoś powodu i już na początku obiera pewne priorytety, które w głównej mierze będzie realizowała. Przedsiębiorca, który nie ma celu, a jego firma nie obrała żadnych priorytetów, szybko pogubi się w swojej działalności, nie wiedząc na czym skupić największą uwagę i jakie działania najlepiej podjąć. Sam musisz przyznać, że mając wyznaczony cel, lepiej podejmuje się decyzje i kroki, gdyż tym samym można przybliżyć swoją firmę do sukcesu.

 

Tak samo jak cel, ważna jest księgowość. No właśnie – księgowość... To prawdopodobnie najczęstsze zagadnienie, które spędza sen z powiek przedsiębiorcom. Nie da się ukryć, że zadania związane z prowadzeniem księgowości w przedsiębiorstwach są bardzo trudne i wymagają od przedsiębiorcy obeznania w wielu procedurach i przepisach prawnych. Czy przedsiębiorca jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi obowiązkami, jakie na nim spoczywają? Nie zawsze. Nawet mówi się, że jeśli ktoś jest do wszystkiego, to naprawdę jest do niczego. Nie można być specjalistą w każdej dziedzinie. Owszem, można zająć się kilkoma mniej ważnymi kwestiami tak, aby żadna z nich nie ucierpiała. Jednak te dużo ważniejsze kwestie (np. księgowość) lepiej zlecić specjalistom, którzy sprawnie i przede wszystkim bezbłędnie zajmą się działem księgowym w prowadzonej przez Ciebie firmie.

 

W przypadku księgowości przedsiębiorcy mają do wyboru kilka kwestii – samodzielne prowadzenie, zatrudnienie księgowego lub zlecenie prowadzenia księgowości biuru księgowemu, które swoje usługi będzie świadczyło w swoim biurze. Zdecydowanie najlepszą opcją jest zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu, które jest tańszą opcją, gdyż nie wymaga od przedsiębiorcy organizowania miejsca pracy dla księgowego, a także wypłacania comiesięcznego niemałego wynagrodzenia.

 

Każdy przedsiębiorca z pewnością wie, co dobre dla jego firmy, a więc niech każdy wybierze to, co dla niego wydaje się najlepsze. 

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Autor: konsultant | Kategorie: Księgowość
Tagi: obowiązki pracodawcy, obowiązki w pracy, stosunek pracy
30. lipca 2015 09:25:00

W jednym z poprzednich wpisów zostało napisane o tym, jakie obowiązki ma pracownik wobec swojego pracodawcy. Masz zaległości? Nadrób je już teraz klikając w ten LINK

 

Nadszedł czas, aby przedstawić sytuację odwrotną, a więc ten post będzie dotyczył tego, jakie obowiązki ma pracodawca wobec wszystkich swoich pracowników. Wydaje mi się, że nie muszę przypominać o tym, iż zatrudnienie pracownika i wypłacenie mu należnego wynagrodzenia, są dwoma najważniejszymi obowiązkami pracodawcy. Jednak oprócz tym bardzo ważnych, są też te mniej ważne, ale także istotne.

 

Tak więc pozostałymi obowiązkami pracodawcy wobec pracowników jest to, że:

- pracodawca musi szanować godność i dobra osobiste pracowników,

- pracodawca jest zobowiązany do terminowego wypłacania wynagrodzenia,

- pracodawca jest odpowiedzialny za badania lekarskie pracowników,

- pracodawca musi zaznajomić wszystkich pracowników z ich obowiązkami i sposobami ich wykonywania,

- pracodawca jest zobowiązany do tego, aby przeciwdziałać dyskryminacji pod kątem płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia, wyznania, orientacji, itp.

- pracodawca powinien umożliwiać pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji,

- pracodawca musi spełniać potrzeby socjalne pracowników,

- pracodawca jest zobowiązany do tego, aby każdego pracownika oceniać obiektywnie,

- pracodawca musi prowadzić odpowiednią dokumentację pracowniczą,

- pracodawca jest zobowiązany do tego, aby przeciwdziałać mobbingowi.  

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow